D'Meenung vun de jonke Matbierger ass der Stad Ettelbréck wichteg. Dofir huet d'Jugendkommissioun, zesumme mat der Nordstadjugend asbl, de Projet "Deng Meenung zielt lancéiert". Wat gefällt dir besonnech gutt an der Gemeng? Wat feelt dir an der Gemeng?
Maach mat a fëll dëse Questionnaire aus! D'Resultat gëtt de 24. Februar präsentéiert wou och duerno a verschidde klengen Atelier är Theme beschwat an Iddien gesammelt ginn. Méi Infos heizou kommen no!
Fir Iessen, Gedrénks an Ënnerhalung ass gesuergt.
Maach mat well och deng Meenung zielt!

Link op de Questionnaire: LU Deng Meenung zielt - Ettelbréck - NOJU.LU (nordstadjugend.lu)

Prochains évènements