E feste Rendez-vous ass och well den Ouschtersamschdeg zu Ettelbréck ginn. Hei organiséiert den Ettelbréck City Tourist Office den traditionelle Concours „Een Ee, wéi keen anert“, wou Samschdes de 8. Abrëll géint 16.00 Auer, déi grouss Präis-Verlousung ass. Bréng ab dem 6. Abrëll däin selwer gemoolten Ouschteree an den ECTO-Büro laanscht a probéier däin Gléck!

Den Ouschterhues huet sech och rëm an Ettelbréck verstoppt an zesumme mam Ettelbruck City Tourist Office kënne Kléng a Jonk der Spur u Rätselen nogoen. D‘ Sich nom Ouschterhues fënnt vum 3. bis de 14. Abrëll an der Ettelbrécker Foussgängerzon statt.

Prochains évènements